Ďalej Vám ponúkame vysoko odborné technologické poradenstvo v oblasti výroby a kvality minerálnych vlákien a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby, predaja a služieb súvisiacich s výrobou a spracovaním minerálnych vláken.

Naše poradenstvo týkajúce sa kvality a výroby minerálnych vláken zahŕňa aktivity týkajúce sa montáže a nábehu výrobných zariadení na výrobu a spracovanie minerálnych vláken a optimalizáciu procesov už jestvujúcich výrobných zariadení. Predovšetkým sú to projekty týkajúce sa úspor energií, optimalizácie technologických uzlov a procesov metódou Six Sigma a Lean, riešenie projektov „nulových odpadov“, stabilizácie údržby zariadení metódou TPM ( Total productive maintenance ). Taktiež ponúkame podporu pri zavádzaní nových výrobkov z minerálnych vláken. V uplynulom období sme optimalizovali procesy v Portugalsku a Turecku. Podieľali sme sa na nábehu linky na Ukrajine ,v Rusku ,Egypte, Číne a v Turecku. Taktiež sa zaoberáme sprostredkovaním predaja zariadení na výrobu a spracovanie minerálnych vláken (pílenie, vyrezávanie, stohovanie, kašírovanie, recyklovanie,balenie... ) a sprostredkovaním výroby neštandartných výrobkov z minerálnych vláken.

Hlavné oblasti nášho poradenstva týkajúceho sa kvality a výroby minerálnych vláken sú tieto:

 • dozor a montáž zariadení na výrobu minerálnych vláken

 • nábeh výrobných liniek a zariadení na spracovanie minerálnych vláken

 • konzultácie projektov liniek na výrobu minerálnych vláken, zariadení na prípravu spojiva

 • konštrukcia zavážania kuplových pecí, so zreteľom na zvyšovanie výkonov a úsporu energií ( koks, plyn, kyslík)

 • optimalizácia chemického zloženia zavážky kuplovej pece, so zreteľom na požadovaný certifikát a úsporu surovín nastavenie rozvlákňovacích strojov

 • optimalizácia sústavy : rozvlákňovací stroj, zberná komora, filter zbernej komory so zameraním na kvalitu primárneho koberca, výťažnosť vlákna a straty spojiva

 • nastavenie komprimácie a vstupu do vytvrdzovacej komory

 • optimalizácia vytvrdzovacej komory, so zreteľom na stupeň vytvrdenia a spotrebu plynu

 • zoradenie a parametre koncových zariadení výrobnej linky: chladiaca zóna, píly, odsávanie, stohovanie a paletovanie výrobkov , odvoz a uskladnenie výrobkov

 • návrh zariadení na spracovanie a recykláciu odpadov a zachytávanie železa

 • posudzovanie projektov výrobných liniek z pohľadu bezpečnosti pri práci , obsluhy operátorov a údržby zariadení

 • optimalizácia personálu , popis pracovných činností

 • štandardizácia pracovných činností, technologických postupov potrebných na zabezpečenie optimálneho výrobného procesu

 • vizualizácia štandardov, predpisov, návodov, postupov . . .

 • plánovanie opráv a údržby zariadení

 • plány čistenia výrobných zariadení

 • zavádzanie nových výrobkov z minerálnych vláken

 • vypracovávanie analýz a návrhy opatrení slúžiacich na zabezpečenie optimalizácie výrobného procesu

 • vypracovávanie analýz a návrhy opatrení za účelom minimalizácie vzniku odpadov

 • systém kontroly kvality výroby (parametrov výrobkov )

 • optimalizácia systému evidencie výroby

Referencie: KNAUF (Izomat, Termo, Heraklith), Portugalsko - technologická podpora, Ukrajina - technologická podpora, Rusko - výstavba linky, Turecko - technologická podpora
Spolupráca: STM-Technologies (Taliansko), ENETEX (Nemecko), Ergonos (Švajčiarsko), Kaibel&Sieber (Nemecko), SEELEN (Dánsko), BSW-Zlín (Česká republika),PROXY (Slovensko), SC Zamkon (Slovensko), Frýdlantské strojírny (Česká republika), Hydrodynamic (Slovensko), IPA Slovakia (Slovensko), T.P.T.Slovakia (Slovensko)

Tepelné izolácie - Predaj a poradenstvo

Stavebné materiály - Predaj a poradenstvo

eShop Tepelných izolácií

Nakupujte pohodlne, rýchlo a lacno.

 

Cenová ponuka On-line

On-line formulár pre odoslanie požiadavky na cenovú ponuku.

 
 

Firma NOBAMAT

- Viac o nás..
- Kontakt

Poradíme Vám 

-Prečo izolovať?
-Ako izolovať podkrovie?
-Ako izolovať obvodové steny?
-Ako izolovať podlahy?