Prečo izolovať?
Ako izolovať podkrovie?
Ako izolovať obvodové steny?
Ako izolovať podlahy?
V čom sa rozlišujú výrobky Knauf Insulation?

eShop Tepelných izolácií

Nakupujte pohodlne, rýchlo a lacno.

 

Cenová ponuka On-line

On-line formulár pre odoslanie požiadavky na cenovú ponuku.

 

Služby zamerané na

-Tepelné izolácie
-Stavebné materiály

 

Firma NOBAMAT

- Viac o nás..
- Kontakt

Vyberte si podľa druhu stavby:
-Novostavba
-Rekonštrukcia

Novostavba

Použitá tepelná izolácia:

NOBASIL MPN

NOBASIL MPE

NOBASIL MPS

nakúpite v našom e-Shope

 

Odporúčaná hrúbka izolácie:
24 cm

Tepelná izolácia podkrovia (šikmej strechy )

 

Súčasný stav:

- nosná konštrukcia strechy

- uložená hydroizolačná, vysokodifúzna fólia

- správne prevedená odvetraná vzduchová vrstva

- strešná krytina

 

Potrebné práce:

- kontrola rozmerov prvkov strešnej konštrukcie

- vloženie prvej vrstvy tepelnej izolácie v hrúbke strešných trámov*

- pripevnenie nosnej konštrukcie podhľadového obkladu

- vloženie doplnkovej vrstvy tepelnej izolácie do nosného roštu

- súvislé prekrytie tepelnej izolácie parozábrannou fóliou

- montáž podhľadového obkladu tak, aby vznikla dištančná medzera nad parozábrannou fóliou

 

Najčastejšie nedostatky:

- nevhodne zvolený druh tepelnej izolácie

- tepelné mosty medzi tepelnou izoláciou a ostatnými prvkami

- parozábrana nie je dostatočne preložená alebo prelepená

- nevhodne volené typy fólií

 

*Prvú vrstvu tepelnej izolácie NOBASIL MPN, MPE kladieme medzi trámy,

v hrúbke strešných trámov, dvomi spôsobmi:

1. spôsob: dosky NOBASIL prerežeme pílkou pre NOBASIL po diagonále

a obidve časti zasunieme medzi trámy. Prevyšujúce časti trojuholníka odrežeme a pokračujeme s ďalšou platňou.

2. spôsob: dosky NOBASIL odrežeme po dĺžke 1-2 cm širšie než je vzdialenosť medzi trámami a vložíme ich medzi trámy. V oboch prípadoch sa vytvorí tesný dotyk tepelnej izolácie a trámu – tým sa zabraňuje vzniku tepelného mostu.

Rekonštrukcia

Použitá tepelná izolácia:

NOBASIL MPN

NOBASIL MPE

NOBASIL MPS

nakúpite v našom e-Shope

 

Odporúčaná hrúbka izolácie:
20 cm

 

Súčasný stav:

- opravená nosná konštrukcia strechy

- krytina

 

Potrebné práce:

- kontrola rozmerov prvkov strešnej konštrukcie

- dodatočné pripevnenie hydroizolačnej fólie*

- vloženie prvej vrstvy tepelnej izolácie v hrúbke strešných trámov

- pripevnenie nosnej konštrukcie podhľadového obkladu

- vloženie doplnkovej vrstvy tepelnej izolácie do nosného roštu

- súvislé prekrytie tepelnej izolácie parozábrannou fóliou

- montáž podhľadového obkladu tak, aby vznikla dištančná medzera nad parozábrannou fóliou

- konečné opracovanie podhľadového obkladu

 

Najčastejšie nedostatky:

- nevhodné prevedenie odvetranej vzduchovej vrstvy

- nevhodne zvolený druh tepelnej izolácie

- tepelné mosty medzi tepelnou izoláciou a ostatnými prvkami

- parozábrana nie je dostatočne preložená alebo prelepená

- nevhodne volené typy fólií

 

*Na late zo spodnej strany v strede priskrutkujeme 4 cm hrubú latu, na ktorú pripevníme hydroizolačnú, difúznu fóliu a po stranách ju pripevníme na strešné trámy. Týmto spôsobom zároveň zabezpečíme aj odvetranie strechy.