Nový obal KNAUFINSULATION

V prechodnom období sa budete môcť na trhu stretnúť s obidvoma typmi balenia - novým Knauf Insulation v transparentnom obale s modrou potlačou, ako aj doteraz používaným balením Knauf Insulation s bielou fóliou a sivo-modro-oranžovými popismi. Keďže meníme iba obal, všetky kvalitatívne i kvantitatívne parametre výrobkov, ako aj ich výhody a úroveň certifikácie , ktorú od Knauf Insulation očakávate zostávajú zachované.

Častá otázka od zákazníkov otázka týkajúca sa zmeny farby na výrobkoch (vyblednutie), skladovania a UV ochrany počas skladovania.

Pretože nám záleží na kvalite našich výrobkov aj po tom, ako opustia brány závodu, nový obal ochráni výrobok skladovaný v externých skladoch po dobu maximálne 9 mesiacov pri stabilnom UV žiarení.

Výrobky skladované v externých skladoch a vystavené intenzívnemu slnečnému žiareniu môžu mať bledšiu farbu, kvalita týchto výrobkov však ostáva zachovaná. V prípade skladovania v externých priestoroch po dobu dlhšiu ako 9 mesiacov, odporúčame výrobky prekryť čiernou fóliou, alebo ich skladovať vo vnútorných priestoroch.

Čitať viac na stránkach Knauf Insulation

Nová fasádná doska SMARTboard
Do novej sezóny so starými cenami
Príde druhá vlna zdraženia plynu
Nový praktickejší obal
NOBASIL FKD-S - NOVINKA
Minerálna vlna s ECOSE® Technology

Prečo izolovať?
Ako izolovať podkrovie?
Ako izolovať obvodové steny?
Ako izolovať podlahy?
V čom sa rozlišujú výrobky Knauf Insulation?