Nová fasádna doska SMARTboard

Produkty SMARTwall FKD S C1 / C2 sú vyrábané z minerálnych čadičových vlákien, ktoré sú spájané modifikovanou umelou živicou. SMARTwall FKD S C1 je výrobok s jednostranne povrchovo upraveným silikátovým nástrekom, pri SMARTwall FKD S C2 ide o obojstranný nástrek. Tieto dosky sú v celom priereze hydrofobizované, čo znamená že neabsorbujú vzdušnú vlhkosť z okolitého prostredia.

Produkty SMARTwall FKD S C1 / C2 sú určené na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu obvodových stien z exteriérovej strany. Odporúčajú sa pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), kde je tepelný izolant k nosnej stene kotvený a lepený zároveň. Jednostranný nástrek (FKD S C1) a obojstranný silikátový nástrek (FKD S C2) na povrchu dosiek zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii a zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami.


Viac info...
Nová fasádná doska SMARTboard
Do novej sezóny so starými cenami
Príde druhá vlna zdraženia plynu
Nový praktickejší obal
NOBASIL FKD-S - NOVINKA
Minerálna vlna s ECOSE® Technology